WSPIERAMY DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ

Część środków z funkcjonowania naszej restauracji Grand Food przekazujemy na działalność charytatywną, wspierając rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz przedsiębiorczość kobiet z naszego regionu. Angażujemy sie również w bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Grand Food wspiera działaność charytatywną posła Bartłomieja Bodio.